Stało się ! Mamy nową siedzibę!  Dotychczasowa siedziba szkoły na ul. Ofiar Katynia 10 została przeniesiona na ul. Zieloną 31 i obecnie jest przygotowywana na nowy rok szkolny 🙂 

sprawie zapisów proszę o kontakt telefoniczny a od września zapraszamy do 3 kolorowych sal lekcyjnych na ul. Zielonej 31 ! ?